Eğitimler

Tüm eğitimlerimiz, bireyin kendisini değiştirmesi ve dönüştürmesi üzerine kurulduğundan, kurumsal eğitimlerimizin de tamamında ilgili teknikler kullanılmakta, eğitimlerin içeriğine entegre edilebilmekte ya da kurumsal eğitimlere dönüştürülebilmektedir.

Kurum eğitimlerinde, öncelikle kurumun eğitim ihtiyacı belirlenmekte ve buna göre eğitim programı hazırlanmaktadır. Her kurumun dinamiği ve ihtiyaçları farklı olduğundan, eğitim analizi buna göre yapılmakta ve içerik kuruma özel olarak hazırlanmaktadır. Program; grup eğitimleri, seminer, hafta içi ya da hafta sonu kampı, olarak düzenlenebilir.

NLP

Herşey Beyninizin İçindedir ve Beynininiz Tarafından Düzenlenir.

Kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, neyi gerçekten istediğinizi ve istediğiniz şeye ulaşmanın yollarını, yeteneklerinizi kullanmayı, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, sınırlayıcı inançlarınızın hayatınızı nasıl etkilediğini ve bunları nasıl değiştireceğinizi, negatif olarak değerlendirdiğiniz şeyleri nasıl pozitife çevireceğinizi anlamanıza yardım eder. NLP eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir. Bu eğitimle kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi inanılmaz seviyede pekiştirecek, tutsak ruh hallerinden kurtulacak, öz güven ve enerji dolu ruh hallerine geçiş yapacak ve yaşam kalitenizi artıracaksınız.

EFT-POZITIF EFT ( EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES -DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNIKLERI )

"Bütün olumsuz duyguların nedeni vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır." Gary Craig

Akupunktur yöntemine dayanır. EFT, parmak uçlarıyla, vücuttaki akupunktur noktalarına hafif vuruşlar yapılarak uygulanır. Olumsuz inançların ve duyguların enerji bedeninde oluşturduğu tıkanıklıklar, akupunktur noktalarına uygulanan vuruşlar ile nötr hale getirilir ve olumsuz duygular ortadan kalkar. Daha sonra olumsuz inancın tam tersi olan olumlu inanç aynı yöntem ile yerleştirilir. İyileşme çok kısa sürede gerçekleşir. Kişinin hayatında olumlu yönde bir değişim başlar. Her türlü duygusal ve fiziksel sorunun çözümünde kullanılabilir. Ayrıca her türlü bağımlılık, korku, endişe, suçluluk gibi olumsuz duygular yok olur ve bu olumsuz duyguların yarattığı olumsuz sonuçlar da ortadan kalkar. Günlük streslerde kullanıldığında olumsuz duygu ertesi güne taşınmaz ve birikmez böylece enerji blokajı oluşmaz. Bütün problemlerinizi aşmak ve olumsuzluklardan kendi kendinize kurtulmayı öğrenmek ve değişimi başlatmak için size EFT yeter…

NUMEROLOJİ

Numeroloji çok eski ve çok köklü kadim bir ilimdir. Akrofonoloji ise isim bilimi. Numerolojiye göre evren sayısal bir kurgu içerir, evrendeki hiçbir şeyin rastlantısal değildir ve herşey belli bir düzenle meydana gelir. Siz doğduğunuz zaman aileniz size bir isim, evren ise bir sayı verir. Bu sayının ve isimin titreşimi kişiliğinizi, yaşam yolunuzu, yaşam deneyimlerinizi ve tüm hayatınızı derinden etkiler, bu etkileri nasıl kullanacağınızsa sizin elinizdedir. Numeroloji ile kişilik analizi, eşler arası uyum, kişiler arası uyum gibi bir çok analiz yapılabilir. Bunun yanında o senenin, o ayın, o günün sizin için nasıl bir enerjiye sahip olduğunu yani sizi nasıl etkileyeceğini tespit edebilirsiniz. İsiminizin size sağladığı olumlu etkileri ve olumsuz etkileri tesbit edip tüm bunları lehinize nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Bu tespitler fal veya falcılık değildir tamamen zamanın titreşimini anlama ve bunu yorumlama sanatıdır.

RADYENERJİ

Radyenerji, maddelerin yaydıkları ışınımların veya enerji alanlarının herhangi bir cihaz olmaksızın algılanması yoluyla bunların yerleri, durumları veya çeşitli özellikleri hakkında bilgi verme yeteneğidir. Sarkaç yardımıyla enerji bedenlerin dengelerindeki bozulma ve çakra merkezlerindeki blokajların tespit edilerek bunların dengeye konulması, Mekân enerjilerinin tespiti ve dengelenmesi ile ev ve işyerlerinizde sevgi, sağlık, bolluk ve huzur dengesini en üst düzeye çıkarılması, Yiyecek, içecek, ilaç, kontrolü ile sağlıklı ve dengeli beslenme ve uygulama çalışmaları, Almakta olduğunuz mobilya-aksesuar, kıyafet, mutfak eşyaları ve takıların enerjilerini nasıl ölçüleceği, Çakraların enerji dengelenmesi nedir, nasıl yapılır ve neden çok önemli, Karşınızdaki kişilerin konuşmalarının doğruluğunun test edilmesi ve verdikleri bilgilerin enerjisinin ölçümlenerek doğru bilgiye ulaşmak, Evinizin ve eşyalarınızın enerjilerinin tespiti ve uygun yerleşiminin öğretilmesi.

BEDEN DİLİ

İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil. Yapılan araştırmalar, duygularımızın beden dilimizi etkilediğini, beden dilimizin de duygularımızı etkilediğini orataya koyuyor.Sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi, özellikle iş yaşamında etkili iletişim tekniklerinin ve beden dilini nasıl kullanabileceğimiz konusunda bilgi ve becerilerin arttırılması ile karşımızdakini daha iyi anlayarak gerçekte ne söylemek istediklerini anlayabiliriz. Bu sayede başkaları üzerinde olumlu bir etki bırakabilir ve belirlediğimiz hedeflerimize daha çabuk ulaşabiliriz.

ETKİLİ İLETİŞİM

Doğası gereği iletişim kurmak insanın temel ihtiyaçları arasındadır. Aile, okul, iş, arkadaş, eş, kurumlar Her biriyle farklı iletişimler kurmak, bu iletişimleri dengede tutmak, anlaşılır, algılanabilir olmak, kişinin; bireysel, psikolojik, sosyal konumunu belirleyen gerekliliktir. Etkili iletişim diline hakim olmak; yanlış anlaşılmalar, anlama ve anlatma çabasından sizi kurtaracak ve sizi hedeflediğiniz noktaya daha hızlı ulaştıracaktır.

PROTOKOL

Kamusal hayatta ve toplumsal hayatta kişilerin temsil özelliği en çok protokol kurallarına uymasıyla ortaya çıkar. Kamusal hayatta ve sosyal hayatta uygulanması gereken protokol kuralları, ilk önce yöneticilerin ve sonra da tüm çalışanlarının uygulamak zorunda oldukları tüm biçimsel ve davranışsal kurallar bütünüdür. Bu nedenle protokol, sosyal davranış ve nezaket kurallarını bilmek ve bu kurallara da uymak elbette insan ilişkilerinde, kurumlar arası ve uluslar arası düzeyde saygınlık açısından bir gerekliliktir.

İMAJ

İyi bir imaj, bilgi, birikim ve yeteneklerinizle hakettiklerinize daha hızlı ve kolay ulaşmanızı sağlar. Unutmayın! Doğru imaj prestij ve gücün anahtarıdır.

KOÇLUK

Yaşamımızda daha iyiye ulaşmak için değişim ve gelişim yapmak, potansiyelimizi hayata geçirmek, daha verimli olup hayat kalitemizi arttırmamıza yardım eden bir sistemdir. Koç, hedeflerimize ulaşırken sorunun kaynağına değil , çözümüne odaklanarak neleri yapabileceğimizi bize gösterip kılavuzluk eden kişidir. Koçlar, kişilerin günlük yaşamlarında daha iyi yapmak istedikleri noktaları kişi ile birlikte belirler ve bu noktaya birlikte gitmek için bir yol haritası oluşturur. Bu yolculuk bir dizi planla devam eder ve Koç, insanı hedefine ulaştırmak için kişinin yanında yol arkadaşı olarak yeralır.

YAŞAM KOÇLUĞU

Koçluğun hedeflerinden biri “bilmek ve yapmak” tır. Aradaki uçurumu daraltarak bir köprü kurmaktır. İnsanları değiştirmektir. Koçluk, şu an ile ilgilidir. Birlikte çalışırken yeni beceriler , davranışlar kazandırır. İnsanın “yapamıyorum” dediği şey aslında zihninde yapma eylemini netleştiremediğindendir. Yaşam koçluğu bu netliğin oluşumu için gerekli kaynakları harekete geçirip, karar verme sürecini hızlandırırken, yapabilirliğimizin farkındalığını arttıran bir süreçtir.

YÖNETICI KOÇLUĞU

Öncelikle kişinin işyerindeki performansını geliştirmeye ve profesyonel gelişimine odaklanır. Böylece yönetici kendisiyle birlikte, ekibinin motivasyonunu arttırır, kurum sadakatini yükseltir ve ekibin sağlıklı, uzun vadeli çalışmasında etki yaratır.

SATIŞ KOÇLUĞU

Satış bir kişinin diğerini ikna etmesi süreci değildir. Satış esnasında , satın alacak kişinin girdiği durum değişimlerini farketmek, müşterinin sözlerinin ardındakilerini anlayabilmek ve müşteri odaklı satış yapabilmek için koçluk becerilerinin kullanılması satışın sonlanması ve müşteri memnuniyetinin yakalanması için önemlidir.

KARIYER KOÇLUĞU

İki şekilde çalışır, kişinin severek, yetenek ve becerilerini sergileyerek yapabileceği mesleği bulmasına yardımcı olmak ya da mevcut işinde daha verimli çalışmasını sağlayarak işinde ilerlemesine, terfi etmesine ve kariyerinin gelişmesine yardımcı olmak.

EĞITIM KOÇLUĞU

Öğrencinin kendisini tanıması, güçlü yönlerinin farkına varması, kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi ve düşünme sisteminin olumlu yönde gelişimi için bir eylem planı oluşturmasına yardımcı olur. Hedeflerini doğru koymasına ve bu hedeflere ulaşmak için adım atmasını sağlar.

AILE VE İLIŞKI KOÇLUĞU

Kişinin aile içinde ve yaşamın tüm alanlarında kurduğu ilişkileri geliştirmesini sağlar. Bunun için öncelikle kişinin iletişim becerilerinin geliştirilmesi esastır. Bunun gelişmesi için rehberlik eder. Öncelik kişinin aile ve iş yaşamındaki ilişkilerdedir. Çiftler arasında ya da aile içinde oluşmuş iletişim problemlerinde gerektiğinde her iki tarafın beklentileri belirlendikten sonra çözüm üretilir.